sollicitatie

Servomotor

Weerstandstoepassingsscenario's

Definitie: Hernieuwbare energie - windenergie: verwijst naar de omzetting van de kinetische energie van de wind in elektriciteit.Energie in elektriciteit wordt onderverdeeld in windenergie op land en windenergie op zee.

★ Aandrijving, servo start-stop gebruik.
★ Versnellings-/vertragingsapparaat.

Gebruik/functies en afbeeldingen voor weerstanden in het veld

De zogenaamde regeneratieve remweerstand/regeneratieve weerstand bevindt zich in een systeem waarbij de omvormer een motor sleept, wanneer de servomotor wordt aangedreven door de generatormodus, keert het vermogen terug naar de kant van de servoversterker, wat regeneratief vermogen wordt genoemd.Regeneratief vermogen wordt geabsorbeerd door de condensatoren in de servoversterker op te laden.Nadat de hoeveelheid energie die kan worden opgeladen wordt overschreden, wordt het regeneratieve vermogen verbruikt door een weerstand.

Servomotor (1)
Servomotor (2)
Servomotor (3)
Servomotor (4)

Weerstanden die geschikt zijn voor een dergelijke toepassing

★ Serie weerstanden met aluminium behuizing
★ Draadgewonden weerstandsserie (DR)
★ Laadbank

Motoren (1)
Motoren (2)
Motoren (3)
Motoren (4)
Motoren (5)
Motoren (6)
Motoren (7)
Motoren (8)

Posttijd: 18 augustus 2023